2016, സെപ്റ്റംബർ 18, ഞായറാഴ്‌ച

നീതി ദേവതയോട്

നീതി ദേവതയോട്.....
അന്ധകാരത്തിൻ കറുപ്പിനാൽ
കൺകെട്ടിയ പെണ്ണേ.....
നീ കരുതിയിരിക്കുക....
'നീ കരുതിയിരിക്കുക നിന്റെ...
മുലക്കച്ചയു,മുടുമുണ്ടും
മുറുക്കിയുടുക്കുക....
നിന്റെ പിന്നിലെ നീതിപീoത്തിൽ...
അനീതിയുടെ ചെന്നായ്ക്കൾ
തക്കം പാർത്തിരിപ്പുണ്ട്...
നിന്റെ തുലാസിലെ നീതിയവർ
വേട്ടക്കാരനു നൽകി...
നിന്നുട വാളിനാൽ ഇരയുടെ
കഴുത്തറുത്തു...
നീതി ദേവതേ......
നീയൊരു പെണ്ണ്...വെറും പെണ്ണ്
നിന്നെ യവർ വില പേശി വിറ്റു..
നീയൊന്നുണരുക...
നിന്റെ കണ്ണിലെ കടുംകെട്ട്
വലിച്ചഴിക്കുക....
നിന്നുടവാളൊന്നാഞ്ഞു ചുഴറ്റുക...
നിനക്കു നീ തന്നെ കാവലേകീടുക....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ