2014, ഓഗസ്റ്റ് 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഹല്ല്യ

അഹല്ല്യേ പൊറുക്കുക.....
നിൻ പാതിവ്രത്യത്തിന്നൊരു സമ്മാനം ...
അതാണീ ശിലാജന്മം

അഹല്ല്യേ മറക്കുക
ദേവപതിക്ക്‌ ശാപമോക്ഷം
ദേവപദത്തിൻ ബലത്തിലത്രെ

അഹല്ല്യേ ചിരിക്കുക
പതിവ്രതയെങ്കിലും
നിനക്കു  മോക്ഷം
പരപുരുഷപാദസ്പർശത്താൽ മാത്രം ....

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: